New York Radio Korea
     
 
뉴욕 한인회 10월 방송
  오디오 :    Date : 10/17/2013 11:55:37 AM   Hits 2242
 

                            

                                                방송내용보기/ 방송듣기

10월 26일 : 민승기 한인회장. 음갑선 미동부 국악협회 회장, 강은주 부회장, 김태현 부회장,장익경 한국경제신문 TV보도 부국장

10월 19일 : 준 배 영화제작자, 최윤희 학부모 뉴욕시 조정관,  장익경 한국경제신문 TV보도 부국장

10월 12일 : 정치훈 화가 자원봉사자 윤영로. 박세영, 장익경 한국경제신문 TV보도 부국장

10월  5일 : 가수 소향, 하혜민 여성부회장, 음갑선 국악예술 위원장, 장익경 한국경제신문 TV보도 부국장

 
 
 
  100 자평  
0/200
bytes
100 자평은 로그인 후 등록됩니다.